Sabadell

Associació de Veïns de Can Feu
Vallès Occidental (Barcelona)
209.931 inhabitants
It was possible to vote normally.