Sant Feliu de Llobregat

Centre d'Atenció i Seguiment de Sant Feliu de Llobregat.
Baix Llobregat (Barcelona)
44.198 inhabitants
It was possible to vote normally.