Barcelona

Escola Mas Casanovas
Barcelonès (Barcelona)
1620809 habitants
Policía Nacional Urnes requisades
Votat amb normalitat.