Barcelona

Escola Mas Casanovas
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Urnes requisades Col·legi clausurat
Si vota durant el matí, però la Policía Nacional requisa les urnes posteriorment.
Arriba la policia.
Dintre del pati.
La gent crida: "No tinc por!"
La gent crida "Votarem!"
La gent crida: "Votarem!"
Un observador internacional belga és maltractat per la policia.
S'emporten les urnes.
La gent acomiada la policia cantant: Passi-ho bé o passi-ho bé. Passi-ho bé i moltes gràcies...