Barcelona

Escola Mas Casanovas
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Urnes requisades Col·legi clausurat
Si vota durant el matí, però la Policía Nacional requisa les urnes posteriorment.